ole7live Đăng nhập
Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các Dịch vụ này được cung cấp bởi OLE.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản sau. Xin vui lòng đọc chúng kỹ các điều khoản sau.

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ đa dạng, do đó, các điều khoản và/hoặc yêu cầu sản phẩm bổ sung (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi) đôi khi có thể áp dụng. Mọi điều khoản bổ sung sẽ có sẵn với Dịch vụ tương ứng của họ. Nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó, các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần trong thỏa thuận của bạn với chúng tôi.

Bạn được yêu cầu tuân theo tất cả các chính sách được cung cấp cho bạn trong Dịch vụ.

Dịch vụ OLE chỉ được cung cấp cho người đủ 12 tuổi. Nếu chúng tôi thấy rằng bạn dưới 12 tuổi và đã đăng ký tài khoản, OLE có quyền từ chối cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ cho bạn.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn không có quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được sự cho phép của chủ sở hữu nội dung đó hoặc được pháp luật cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không bao giờ xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc cùng với Dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không thuộc về OLE. Chúng tôi không tạo cũng như lưu trữ video/tin tức mà bạn có thể tìm thấy ở đây. Chúng tôi chỉ gắn video/tin tức tương tự như cách chia sẻ video từ YouTube/Facebook. Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình có thể đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi xem xét tất cả nội dung, vì vậy xin đừng cho rằng chúng tôi làm như vậy.

Mua xu O

1. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng trước tiên bạn phải mua một số Xu O thông qua kênh bán hàng được OLE công nhận để sử dụng các tính năng cụ thể (chẳng hạn như tặng quà, chơi trò chơi) trong Dịch vụ OLE. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào ở trên, OLE có thể hủy khoá hoặc xóa tài khoản của bạn và bạn sẽ không thể lấy bất kỳ dữ liệu nào thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả Baby Coins và tiền bản quyền trong tài khoản của bạn.

2. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng việc mua Đồng xu O là hành vi có chủ ý và OLE không có nghĩa vụ phải hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào vì những lý do do bạn cung cấp trừ khi có sự yêu cầu từ pháp luật. Nếu bạn hủy đơn đặt hàng tại trung tâm mua sắm ứng dụng sau khi mua Đồng xu O, chúng tôi sẽ lấy lại Đồng xu O mà bạn đã sử dụng, cũng như mọi ảnh hưởng liên quan đến việc sử dụng Đồng xu O.

3. Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ sự kiện nào Xu O có được trên Dịch vụ OLE đều không thể quy đổi thành tiền mặt trừ khi được quy định trong Điều khoản dịch vụ này.

4. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ chỉ thực hiện các sửa đổi và điều chỉnh cần thiết đối với bất kỳ lỗi nào về số dư O Coins trong tài khoản của bạn do việc bảo trì hoặc lỗi kỹ thuật khác của Dịch vụ OLE và Phần mềm/Trang web của nó.

5. Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả Xu O kiếm được trên Dịch vụ OLE đều có giá trị trong một năm.

QUY TẮC TRÒ CHUYỆN

1. Không Liên kết, Không Bắt nạt, Không Chửi thề;

2. Không quấy rối người dùng khác;

3. Không tràn ngập hoặc gửi thư rác, Không Caps;

4. Không đăng thông tin liên hệ cá nhân;

5. Không mạo danh thành viên khác.

Phần mềm trong Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi liên tục làm việc và thay đổi để cải thiện Dịch vụ của mình. Do đó, chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi có thể tạm dừng hoặc dừng hoàn toàn một Dịch vụ.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi rõ ràng không muốn bạn chọn cách đó. OLE cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc thêm hoặc tạo các giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi làm việc để cung cấp Dịch vụ của mình cho bạn bằng cách sử dụng kỹ năng và sự quan tâm ở mức độ hợp lý và chúng tôi thực sự hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng chúng. Tuy nhiên, có một số điều chúng tôi không thể và sẽ không hứa hẹn về Dịch vụ của mình. NGOÀI NHƯ ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG, CŨNG KHÔNG PHẢI NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA OLE CŨNG KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ LỜI HỨA CỤ THỂ NÀO VỀ DỊCH VỤ. VÍ DỤ, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM KẾT NÀO VỀ NỘI DUNG TRONG CÁC DỊCH VỤ, CHỨC NĂNG CỤ THỂ CỦA CÁC DỊCH VỤ HOẶC ĐỘ TIN CẬY, TÍNH SẴN CÓ HOẶC KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN. CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ “NGUYÊN TRẠNG”. MỘT SỐ KHU VỰC QUYỀN LỢI CUNG CẤP CÁC BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH, NHƯ BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM.

KHI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, OLE VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ PHÂN PHỐI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC MẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU HOẶC THIỆT HẠI DỮ LIỆU, TÀI CHÍNH HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, HÌNH THỨC HOẶC TRÁCH NHIỆM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, OLE, CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ PHÂN PHỐI CỦA OLE, SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN MỘT CÁCH HỢP LÝ.

Trách nhiệm đối với Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ, chẳng hạn như phản ánh các thay đổi về luật hoặc các thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi. OLE khuyên bạn nên xem các điều khoản này thường xuyên. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã sửa đổi trong Dịch vụ hiện hành. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi chúng được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến các chức năng mới của Dịch vụ hoặc những thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi cho một Dịch vụ, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Nếu có xung đột giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên giải quyết xung đột đó.

Các điều khoản này kiểm soát mối quan hệ giữa OLE và bạn, nó không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng bên thứ ba nào.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không thực hiện hành động ngay lập tức, điều này không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như thực hiện hành động trong tương lai).

Nếu một điều khoản cụ thể không thể thi hành được, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.